این وب سایت صرفا جنبه آموزشی دارد و برای ثبت نام و خرید بیمه نمی باشد

سرمایه گذاری در بیمه عمر

حتما این سوال برای شما پیش خواهد آمد با سرمایه گذاری در خرید بیمه عمر این اندوخته مالی چگونه منجر به سود خواهد شد. اگر قرار باشد سرمایه بیمه عمر همانند یک سپرده سرمایه گذاری بانکی، سوددهی داشته باشد در نتیجه تنها تفاوت بین انتخاب سرمایه گذاری در بانک و سرمایه گذاری در بیمه عمر بر روی تضمین حفظ سرمایه در بیمه عمر خواهد بود. اما لازم است بدانید که بیمه گر سرمایه شما را در امور مختلف وارد نموده و بخشی از سود به دست آمده را به اندوخته قبلی شما اضافه می کند.

مشارکت در منافع بیمه عمر

موضوع مشارکت در منافع بیمه عمر، به سودی علاوه بر سود حاصل از سرمایه گفته می شود که به اندوخته سرمایه افزوده خواهد شد. به طور کلی در بیمه عمر دو نوع سود به سرمایه بیمه گذار تعلق می گیرد:

۱-   سود حاصل از اصل سرمایه

۲-   سود حاصل از مشارکت سرمایه در امور دیگر

نحوه پرداخت منافع بیمه عمر

در زمان عقد قرارداد بیمه عمر، شرایط پرداخت منافع بیمه عمر تعیین خواهد شد که به طور کلی، دو روش برای این منظور به کار خواهد رفت:

۱-   پرداخت منافع در طی اعتبار بیمه نامه و همزمان با فوت بیمه شونده

۲-   پرداخت منافع با پایان بیمه نامه  و در حیات بیمه شونده

در هر کدام از موارد فوق، بیمه گر می تواند مبنای پرداخت منافع را براساس یکی از دو حالت زیر قرار دهد:

۱-   پرداخت منافع بیمه عمر به صورت یکجا

در این حالت بیمه گر موظف است تمامی مبلغ منافع بیمه نامه را به صورت یکجا به بیمه شونده و یا افراد ذینفع پرداخت نماید.

۲-   پرداخت منافع بیمه عمر به صورت مستمری

این امکان وجود دارد که بیمه گر، منافع بیمه عمر را به صورت مستمری و براساس یکی از دو حالات زیر پرداخت نماید:

–       مستمری برای مدت زمان معین

در چنین شرایطی بیمه گر در بازه های زمانی منظم، مستمری را به بیمه گذار پرداخت نموده و در صورت فوت وی، باقیمانده منافع تا پایان دوره تعیین شده، به ذینفعان پرداخت خواهد شد.

–       مستمری مادام العمر

پرداخت منافع بیمه عمر در این حالت، به صورت مستمری و منطو به حیات بیمه شونده خواهد بود. بعد از فوت وی، پرداخت مستمری نیز قطع می گردد لذا در این حالت، باید امید به زندگی بیمه شونده نیز در نظر گرفته شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری در بیمه عمر

10 out of 10
مطلب قبلیمطلب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − هشت =