برای پرداخت اولین قسط در زمان ثبت نام می توانید از شماره کارت پاسارگاد زیر استفاده کنید. بعد از پرداخت رسید شما با مهر بیمه عمر پاسارگاد برای شما ارسال خواهد شد.

۵۰۲۲۲۹۱۰۴۲۰۰۰۵۰۳ به نام علی عطازاده

 

 

شماره حساب های شرکت
شماره حساب های شرکت