حق بیمه ماهیانه ۸۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۷۴٫۳۰۰٫۰۰۰۸۵٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰۲۴۶٫۳۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۵۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰۶۶۶٫۶۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۱٫۲۵۷٫۱۰۰٫۰۰۰۱٫۷۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰