حق بیمه ماهیانه ۳۳۴٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۱۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰۱۳۵٫۷۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۳۷۷٫۸۰۰٫۰۰۰۴۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۱٫۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۲۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۲٫۵۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۳۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۶٫۳۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰۸٫۸۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰