حق بیمه ماهیانه ۲۰۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۶۵٫۱۰۰٫۰۰۰۷۱٫۲۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۱۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰۲۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۲۰۰٫۵۰۰٫۰۰۰۵۴۲٫۷۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۱٫۳۷۸٫۳۰۰٫۰۰۰۱٫۷۹۲٫۴۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۳٫۳۷۵٫۵۰۰٫۰۰۰۴٫۶۹۲٫۵۰۰٫۰۰۰