حق بیمه ماهیانه ۱۴۰٫۰۰۰ (تومان) اندوخته و سرمایه بیمه نامه با محاسبه سود مشارکت در منافع
 سود ۱۸ درصد سود ۲۰ درصد
در پایان ۱۰ سال۴۷٫۵۰۰٫۰۰۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۱۵ سال۱۴۶٫۹۰۰٫۰۰۰۱۷۰٫۴۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۰ سال۳۹۷٫۷۰۰٫۰۰۰۴۸۹٫۱۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۲۵ سال۱٫۰۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰۱٫۳۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰
 در پایان ۳۰ سال۲٫۴۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰۳٫۴۶۴٫۴۰۰٫۰۰۰