بیمه عمر و سرمایه گذاری چه شرایطی دارد؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری چه شرایطی دارد؟

با توجه به اینکه بیمه عمر و سرمایه گذاری یک بیمه عمر بسیار جامع است که خدمات و مزیت های زیادی برای بیمه گذار دارد، در نتیجه افراد ترجیح می دهند سرمایه خود را با خرید این بمیه نامه مطمئن تر نموده و یک منبع درآمد برای خود در مدت حیات فراهم کنند. اما همانند همه بیمه نامه ها، بیمه عمر و سرمایه گذاری نیز دارای شرایط خاصی است که تعهد طرفین قرارداد منوط به این شرایط خواهد بود.

شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری

۱-   در صورتی که بیمه شونده در مدت اعتبار قرارداد بیمه فوت کند، سرمایه تعیین شده همراه با اندوخته سرمایه گذاری شده، به ذینفعان که اسامی ان ها در قرارداد مندرج است، پرداخت می شود. در صورتی که بیمه گذار ذینفعان را تعیین نکرده باشد، بیمه گر براساس قانون، سرمایه را به وراث قانونی وی واگذار می کند. در چنین شرایطی، منافع بیمه عمر که بیمه گر به ذینفعان پرداخت می کند شامل سرمایه فوت هر ماه با اندوخته سرمایه گذاری تا زمان فوت است که البته نحوه فوت اهمیتی نخواهد داشت.

۲-   اگر در زمان حیات بیمه شونده قرارداد بیمه اتمام پیدا کند، بیمه گر باید سرمایه را همراه با سود آن به بیمه گذار پرداخت کند. منافع حیات برای بیمه گذار، همان موجودی ذخیره شده در مدت اعتبار قرارداد است.

۳-   بیمه گذار می تواند سرمایه فوت را به دو طریق سرمایه فوت ثابت در مدت اعتبار بیمه نامه و سرمایه افزایش در مدت اعتبار بیمه نامه تعیین نماید. سرمایه فوت افزایشی، برای کاهش اثر تورم بر روی سود سرمایه بسیار مفید است  که در این حالت، سرمایه بیمه نامه براساس نرخ های تعیین شده در هر سال افزایش پیدا می کند.

۴-   حداقل سرمایه فوت، ۳ میلیون و حداکثر مقدار آن ۴۰۰ میلیون تومان است که البته اگر بیمه گذار از سرمایه فوت افزایشی استفاده کرده باشد، در نتیجه سرمایه پایه باید به گونه ای انتخاب شود که حداکثر سرمایه پرداختی برابر ۴۰۰ میلیون تومان باشد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری چه شرایطی دارد؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری چه شرایطی دارد؟

10 out of 10
مطلب قبلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + دو =